Czym spowodowane są migracje?

Czym spowodowane są migracje?

28 marca 2019 Wyłącz przez admin

Migracje były znane już od bardzo dawna. W czasach historycznych ludzie migrowali z rożnych przyczyn. Jednak najczęściej było to spowodowane poszukiwaniem jedzenia oraz ucieczką przed konfliktem w miejscu pobytu. Również i dziś bardzo dużo osób przemieszcza się z jednego państwa do drugiego. Czym jest to spowodowane? Na pewno chęcią polepszenia jakości swojego życia. Ludzie wyjeżdżają za granicę, by zdobyć lepszą pracę czy wykształcenie. A jak jest u nas? Czy do naszego kraju przyjeżdżają osoby, aby polepszyć swój byt? A jeśli tak, to na jakich warunkach się to dzieje?

Przyczyny migracji

Przyczyn zmieniania miejsca zamieszkania lub pracy jest wiele. Ale najważniejsze z nich to chęć polepszenia swojej sytuacji życiowej. Bardzo dużo osób wyjeżdża za granicę do pracy, gdzie mogą zarobić kilkakrotnie więcej niż w przypadku pracy w swoim kraju. Również i w zagranicznych krajach można znaleźć prace, w której będzie możliwość rozwoju i awansu. Osoby decydują się również na wyjazd za granice z innych przyczyn. Może to być również ucieczka przed wojną czy trudną sytuacją w kraju. Inne przyczyny migracji to cele turystyczne, odwiedziny u rodziny czy nauka w szkole wyższej w innym państwie.

Na jakiej podstawie obcokrajowcy mogą pracować w naszym kraju

Również w naszym kraju coraz częściej możemy zauważyć osoby zza granicy, które podejmują prace. Są to najczęściej Ukraińcy, którzy uciekają ze swojego kraju i szukają lepszej perspektywy życia u nas. Każdy Ukrainiec musi być zatrudniony legalnie. Dlatego jeśli zamierza rozpocząć pracę to niezbędne jest zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Obcokrajowcy zatrudniani są szczególnie na stanowiskach niższego szczebla – jako sprzedawca, pracownik budowlany, sprzątaczka czy pracownik gospodarczy. Jest to jednak i tak znacznie lepsza płaca na tych stanowiskach niż na stanowiskach wyższych w ich kraju.

miniatura człowieka stojąca na globusie

Czym grozi nielegalne zatrudnienie pracownika zza granicy?

Każdy obcokrajowiec musi być zatrudniony legalnie. Karta pobytu – to dokument, którym musi ukazać się każda osoba, która przyjechała z Ukrainy lub Białorusi. Nielegalne zatrudnienie takiego pracownika jest karalne. Konsekwencje ponosi pracodawca jak i również pracownik. Dla pracodawcy może się to wiązać z karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności. Pracownik podejmując nielegalnie pracę w Polsce może być eksmitowany. Dlatego ważne jest, aby przed zatrudnieniem pracownika zza granicy wypełnić wszelką dokumentację. Obecnie na runku działają firmy, które zajmują się takimi działaniami jak rekrutacja i zatrudnianie pracowników zza granicy.