Geodeta – kim jest i jakie usługi świadczy?

Geodeta – kim jest i jakie usługi świadczy?

1 lutego 2024 Wyłącz przez admin

Geodeci są niezbędni w wielu dziedzinach życia, m.in. w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, urbanistyce, a także w administracji publicznej. Czym dokładnie zajmuje się geodeta Strzelin? Czy musi być po studiach by wykonywać poważniejsze prace?

Obowiązki geodety

  • Pomiary geodezyjne – czyli wykonywanie pomiarów powierzchni ziemi, wysokości terenu oraz innych elementów zagospodarowania terenu.
  • Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej – czyli sporządzanie map, planów i innych dokumentów geodezyjnych.
  • Opiniowanie dokumentacji geodezyjnej – czyli wydawanie opinii o zgodności dokumentacji geodezyjnej z obowiązującym prawem.

Dodatkowo, geodeci mogą świadczyć również inne usługi, takie jak:

  • rozgraniczanie nieruchomości – ustalanie granic między sąsiadującymi nieruchomościami,
  • wyznaczanie punktów granicznych – wyznaczanie punktów, które stanowią granice nieruchomości,
  • pomiar powierzchni nieruchomości – określanie powierzchni nieruchomości,
  • opracowywanie operatu szacunkowego – sporządzanie dokumentu określającego wartość rynkową nieruchomości.
Geodeta Oława

Koszt usług geodezyjnych

Koszt usług geodezyjnych zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju wykonywanych prac, wielkości terenu, na którym są wykonywane prace, oraz od dostępności terenu. W przypadku map do celów projektowych, koszt uzależniony jest od:

  • rodzaju mapy – mapy do celów projektowych inwestycji budowlanych są zazwyczaj droższe niż mapy do celów projektowych inwestycji drogowych,
  • powierzchni terenu – im większa powierzchnia terenu, tym większy koszt wykonania mapy,
  • dostępności terenu – jeśli teren jest trudno dostępny, koszt wykonania mapy może być wyższy.

W ogólnym rozrachunku, koszt wykonania mapy do celów projektowych waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Geodeta Strzelin – Wykształcenie

Aby zostać geodetą, należy ukończyć studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia. Studia na tym kierunku trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oprócz studiów, geodeta Oława musi również uzyskać uprawnienia zawodowe. Uprawnienia geodezyjne można uzyskać po zdaniu egzaminu państwowego.