GEODEZJA – WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZAWODZIE GEODETY

GEODEZJA – WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZAWODZIE GEODETY

17 maja 2019 Wyłącz przez admin

Geodeta to bardzo potrzebny w tych czasach zawód. Coraz więcej osób korzysta z usług geodezyjnych do wytyczenia działki czy pomiarów gruntu. Jak to jednak jest w praktyce? Czy geodeta ma łatwo na rynku?

GEODETA – CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Geodeta Gdańsk to specjalista, którego zadaniem jest badaniem danych obszarów oraz ich pomiarem, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wykonywanie wyrysów gruntów do księgi wieczystej, obsługa inwestycji w kwestii geodezyjnej. Geodeci z matematyczną precyzją dokonują pomiarów fragmentów ziemi i badają zjawiska w niej zachodzące – np. ruchy płyt tektonicznych.
Dawniej wyróżniało się dwie grupy specjalistów : mierników oraz geodetów. Pierwszy zajmował się pomiarami gruntów, natomiast drugi głównie nauką o ziemi czysto teoretycznej. Dziś połączono te dwa zawody w jedno. Zawód geodeta uznaje się jako jeden z najstarszych zawodów na świecie.

JAKI KIERUNEK KSZTAŁCENIA WYBRAĆ, ABY ZOSTAĆ GEODETĄ?

Aby zostać geodetą należy ukończyć studia o kierunku Geodezja i Kartografia. Uzyskanie inżyniera trwa 3,5 roku. Warto jednak poszerzyć je i ukończyć następnie 2 letnie, po których otrzymamy tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu edukacji można rozpocząć pracę w zawodzie. Warto jednak pamiętać, że jest to bardzo oblegany kierunek studiów (według statystyk na jedno wolne miejsce przypada około ośmiu kandydatów). Przyszły specjalista geodeta musi również wykazać się trzy letnią praktyką w zawodzie z zakresu uprawnień. Geodeta Kartuzy może zdawać kilka uprawnień jednocześnie : pomiary map do celów projektowych, podział nieruchomości, wytyczanie budynków. Osoba, która chce zostać geodetą powinna także mieć odpowiednie predyspozycje – myślenie matematyczno-logiczne, wyobraźnia przestrzenna, sprawność fizyczna. Ponadto geodeta Wejherowo musi być obeznany w przepisach geodezyjnych oraz kartograficznych.

GDZIE GEODETA POWINIEN SZUKAĆ PRACY?

Po ukończeniu kształcenia geodeta może otworzyć własną działalność. Wiąże się to jednak z sporym wkładem własnym : wynajem budynku do siedziby firmy, pracownicy, budowanie zaufania wśród klientów przez jakość wykonanej pracy oraz budowanie świadomości firmy wśród potencjalnych klientów poprzez odpowiednią reklamę. Jeżeli jednak świeżo upieczony geodeta Kartuzy nie czuje się na tyle gotowy, by otworzyć własną działalność może zatrudnić się w istniejących już na rynku firmach geodezyjnych. Będzie mógł świadczyć tam usługi geodezyjne Pruszcz Gdański za odpowiednie wynagrodzenie. Poza tym geodeta może także szukać pracy w urzędach gminnych i powiatowych. Geodeta jest także potrzebny w wydawnictwach kartograficznych oraz firmach poszukiwawczych (poszukujące surowców np. węgiel).

mężczyźni wykonujący pomiary geoodezyjne

Jak widać droga do zostania geodetą jest długa. Poza ukończeniem odpowiednich szkół trzeba także nabyć odpowiednie doświadczenie zawodowe. Jednak zawód geodety jest obecnie niezbędny do sprzedaży i zakupów nieruchomości, a co za tym idzie cieszy się dużym popytem. Zarobki też wyglądają całkiem dobrze, jednak trzeba pamiętać, że jakość wykonanej pracy musi być perfekcyjna i nie każdy nadaje się do tego, aby zostać geodetą.