Bezpieczeństwo na drogach – drogowe bariery ochronne

Bezpieczeństwo na drogach – drogowe bariery ochronne

20 kwietnia 2018 Wyłącz przez admin

Każdy z nas widzi, ile na drogach jest wypadków. Zazwyczaj jest to wina kierowców, który nie potrafią dostosować się do warunków panujących na drodze. Również często stan dróg i ich zabezpieczenie nie jest takie, jakie powinno być. Bez względu jednak na stan dróg i ich zabezpieczanie należy zawsze dostosowywać prędkość z jaką się poruszamy do warunków na drodze. Zawsze, kiedy wsiądziemy za kierownicę powinniśmy być wypoczęci i mieć wyostrzoną czujność.

Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne. Codziennie na ulicach giną ludzie, dlatego, aby ograniczyć takie konsekwencje należy dostosować swoją jazdę do panujących przepisów na drodze. Ważne też, aby na drogach były urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które ułatwią kierującym jazdę. Każda droga powinna spełniać określone w rozporządzeniach wymogi.

Droga powinna mieć przede wszystkim:

 • jezdnię – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pojazdów
 • pobocza lub chodnik – jeżeli jest przeznaczona do ruchu pieszych
 • torowisko tramwajowe – jeżeli jest przeznaczone do ruchu pojazdów szynowych
 • droga klasy A powinna mieć również urządzenia łączności alarmowej

Przy drogach szybkiego ruchu powinny znajdować się drogowe bariery ochronne, które będą chronić kierowców przed wkraczaniem dzikich zwierząt na jezdnię, a także zabezpieczą przeciwny pas ruchu. Bariery ochronne zmniejszają również niechanie skutki, jeśli kierowca wypadnie z drogi.

Każda droga ma swoje oznaczenia, oto oznaczenia dróg, jakie stosuje się podług podziału klas:

 • autostrady, oznaczone symbolem ,,A”
 • ekspresowe, oznaczone dalej symbolem ,,S”
 • główne ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem ,,GP”
 • główne, oznaczone symbolem ,,G”
 • zbiorcze, oznaczone symbolem ,,Z”
 • lokalne, oznaczone symbolem ,,L”
 • dojazdowe, oznaczone symbolem ,,D”

Usytuowanie drogi oznacza umiejscowienie jej elementów w pasie terenu wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trybie o zagospodarowaniu przestrzennym.

Każda droga powinna być bezpieczna i przeznaczona do jazdy.