Ochrona środowiska – zadbaj i Ty o nie!

Ochrona środowiska – zadbaj i Ty o nie!

16 kwietnia 2020 Wyłącz przez admin

Ochrona środowiska jest znacząca nie tylko dla nas, ale również i dla kolejnych pokoleń. Już dziś warto zastanowić się, co zrobić, aby czystość naszego środowiska poprawiła się. Każdy z nas może podjąć działania, dzięki którym osiągniemy zamierzone efekty. Już dziś usłyszeć można o ustawach i rozporządzeniach, w których znajdziemy restrykcje dotyczące ochrony środowiska.

Karta informacyjna przedsięwzięcia Poznań

Przedsiębiorstwo, które ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach musi okazać się informacyjną kartą przedsięwzięcia. Zawiera ona wszystkie, niezbędne informacje dotyczące planowanej inwestycji. Ubiegać muszą się o nią takie przedsiębiorstwa, których działalność może znacząco wpływać na środowisko. Jakie informacje zawiera karta informacyjne?

  • rodzaj oraz położenie technologii,
  • rodzaj  przedsięwzięcia,
  • działania chroniące środowisko,
  • ilość i rodzaj wprowadzanych do środowiska substancji szkodliwych,
  • możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko
  • powierzchnia nieruchomości.

Decyzja środowiskowa Poznań

Decyzja środowiskowa jest dokumentem, o który ubiegają się przedsiębiorstwa, których działalność może niekorzystnie wpływać na środowisko. O taką decyzję należy ubiegać się we właściwym urzędzie gminy lub miasta do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Decyzja środowiskowa ma za zadanie ukształtować planowane przedsiębiorstwo w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu mogło pogorszyć stan środowiska.

Oprócz decyzji środowiskowej oraz karty informacyjnej wyróżniamy jeszcze pozwolenie na emisję, pozwolenie zintegrowane oraz raport oddziaływania na środowisko. O takie dokumenty muszą ubiegać się przedsiębiorstwa, których działalność niekorzystnie może wpłynąć na środowisko.

Decyzja środowiskowa Poznań

Ochrona środowiska – codzienne nasze działania

W celu ochrony środowiska nie tylko rozpoczynające swoją działalność przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z wieloma ograniczeniami. Również i my powinniśmy dostosowywać się do zaleceń związanych z ochroną środowiska. Do najważniejszych czynności, które powinniśmy wykonywać na co dzień należeć powinny: segregacja śmieci, zastępowanie foliowych toreb materiałowymi wielokrotnego użytku, ograniczenie zużywania plastiku. To tylko część działań, jakie powinniśmy podejmować w celu ochrony naszego środowiska.