Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca – usługi firm!

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca – usługi firm!

22 kwietnia 2018 Wyłącz przez admin

Coraz więcej obcokrajowców podejmuje pracę w Polsce. Najwięcej jest Ukraińców i Białorusinów. Jednak każdy, kto podejmuje pracę w Polsce musi podjąć ją legalnie. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy dokonać wielu formalności, aby później nie było żadnych nieporozumień. Obecnie na rynku jest wiele firm, które pomagają dokonać formalności związanych z zatrudnieniem obcokrajowca. Jakie to firmy? Czym się zajmują? Zapraszam do lektury tekstu!

Obsługa cudzoziemców i pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Firmy, które zajmują się obsługą pracodawców, zatrudniających obcokrajowców oraz pracowników świadczą usługi dotyczące formalności związane z legalizacją pobytu i pracy na terenie Polski. Firmy takie pomagają uzupełnić braki kadrowe na polskim rynku pracy proponując skorzystanie z możliwości zatrudnienia pracowników spoza Polski. Takie firmy wykonują swoje prace bardzo rzetelnie, obsługa pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemców w zakresie przygotowania wniosków na zezwolenie na pracę dla cudzoziemca i oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w zakresie przygotowania wniosków po wydanie zezwolenia na pobyt przebiega stosunkowo szybko.

Takie firmy mają szeroką ofertę. W przypadku świadczeń dla cudzoziemca są to:

  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
  • zgoda na pobyt ze względów sanitarnych
  • zgoda na pobytu tolerowany

Również są świadczone usługi dla pracodawców w zakresie obsługi procedury legalizacji pracy cudzoziemców od przygotowania wniosków aż do:

  • wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
  • wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • otrzymuje się zezwolenie na pracę sezonową

Firmy zajmujące się kompleksowym doradztwem dla cudzoziemców przebywających w Polsce oraz dla firm zatrudniających cudzoziemców cieszą się coraz większą popularnością. Dzieje się tak, ponieważ brakuje coraz większej ilości pracowników. Pracodawcy korzystają z usług takich firm, aby zwiększyć ilość pracowników w swoim przedsiębiorstwie. Nieprawidłowości w dokumentacji mogą skutkować odpowiedzialnością karną i administracyjnymi konsekwencjami. Dlatego warto skorzystać i przeprowadzić w sposób właściwy rekrutację pracownika zza granicy.