Niezbędna wiedza o pomiarach geodezyjnych – geodeta Gdańsk

Niezbędna wiedza o pomiarach geodezyjnych – geodeta Gdańsk

11 kwietnia 2018 Wyłącz przez admin

Geodeta wykonuje pomiary geodezyjne. Pomiary muszą być wykonane precyzyjnie. Każdy pomiar powinien być umieszczony na mapce, a dane wpisane do księgi wieczystej. Wymiary działki pozwalają nam na prawidłowe wykonanie projektu, dlatego tak ważna jest precyzja. Wymiary dzieli się na kilka rodzai. Dziś przedstawię podział w zależności od usytuowania na przedmiocie oraz inne, ważne informacje o pracy geodety.

Geodeta Gdańsk wykonuje pomiary. To on odpowiedzialny jest za prawidłowość zapisów. Używa się wielu sposobów pomiarów, dlatego do ich wykonania używa się wielu, zróżnicowanych narzędzi. Gwarancją na prawidłowe wykonanie pomiarów jest wybór odpowiedniej metody pomiarowej.

W zależności od usytuowania na przedmiocie wyróżnia się:

  • wymiary zewnętrzne – długość, szerokość lub wysokość przedmiotu, średnica wąłka, grubość ścianki przedmiotu wydrążonego;
  • wymiary wewnętrzne – średnica otworu, szerokość rowka;
  • wymiary mieszane – głębokość rowka, wysokość nadlewka, często wymiary te, w zależności od kolejności obróbki powierzchni, mają charakter wymiaru zewnętrznego lub wewnętrznego i wtedy noszą nazwę wymiarów mieszanych typu zewnętrznego lub wewnętrznego;
  • wymiary pośrednie – to takie, których nie można zmierzyć bezpośrednio, może to być odległość osi otworu pd ściany przedmiotu, rozstawienie otworów;

Wymiary dzieli się również ze względu na żądaną dokładność:

  • swobodne – takie, których rzeczywista wartość nie odgrywa większej roli, dla wymiarów takich nie podaje się tolerancji’
  • tolerowane – rzeczywista wartość musi mieścić się w określonych granicach;
  • teoretyczne – nie przewiduje się żadnych odchyłek, są to wymiary potrzebne do obliczania wymiarów narzędzi, sprawdzianów lub uchwytów.

Usługi geodezyjne Wejherowo

W sytuacji, kiedy budujemy dom lub chcemy podzielić działkę musimy skorzystać z usług geodezyjnych. Geodeta wykonuje pomiary sytuacyjno – wysokościowe, które pozwalniają ustalić faktyczny stan działki lub budynku. W geodezji wyróżnia się kilka rodzajów pomiarów. Jedne z nich to pomiary wysokościowe oraz sytuacyjno – wysokościowe. Pomiary wysokościowe mają za zadanie wyznaczyć wysokość punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia, zaś pomiary sytuacyjno – wysokościowe wyznaczają położenie punktów szczegółowych na płaszczyźnie, ale również wysokość mierzonych obiektów.